Ғарыш қызметі саласындағы ұлттық стандарттар тізімі

Ғарыш қызметі саласындағы ұлттық стандарттар

тізімі

 

  1. 1.    2009 жылы әзірленген ұлттық стандарттар

2009 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес ҚР алғаш рет ғарыш қызметі саласында 15 ұлттық стандарт әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2010ж. 3.07. № 291-нқ және 2010ж. 18.08. № 368-нқ бұйрықтарымен бекітілген.

1)        ҚР СТ ИСО 13420 - 2010 «Деректер мен ақпаратты ғарыштық беру жүйелері. Жетілдірілген орбиталық жүйелер. Деректерді беру желілері мен арналары. Архитектура ерекшелігі»;

2)        ҚР СТ ИСО 14961-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Параметр мәндері тілінің спецификациясы»;

3)        ҚР СТ ИСО 17355-2010 «Деректер мен ақпаратты берудің ғарыштық жүйесі. CCSDS дерекқабын жеткізу хаттамасы»;

4)        ҚР СТ ИСО 22672-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Ғарыштық байланыс желісін кеңейту (SLE). Ғарыштық деректер пакетін беру қызметі»;

5)        ҚР СТ ИСО 22642-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Телекомандаларды синхрондау және арналарды кодтау»;

6)        ҚР СТ ИСО 15396-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Қиылысқан қолдаудың эталондық моделі. Ғарыш байланыс желісін кеңейту қызметі»;

7)        ҚР СТ ИСО 15887-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Деректер жүйелері. Деректерді шығынсыз қысу»;

8)        ҚР СТ ИСО 11104-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Уақытты кодтаудың пішіндері»;

9)        ҚР СТ ИСО 22641-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйесі. Телеметриялық синхрондау және каналдарды кодтау»;

10)    ҚР СТ ИСО 22644-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Орбита деректері туралы хабарлама»;

11)    ҚР СТ ИСО 13764-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Стандартты пішімделген деректер элементі. Басқару органына арналған процедуралар»;

12)    ҚР СТ ИСО 14721-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Ашық мұрағаттық ақпарат жүйесі. Эталон үлгі»;

13)    ҚР СТ ИСО 22645-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйесі. TM (телеметриялық) ғарыштық деректерді жеткізу хаттамасы»;

14)    ҚР СТ ИСО 12175-2010 «Деректер мен ақпаратты ғарыштық беру жүйелері. Стандарттық қалыпталған деректер элементтері. Құрылымдау және құру ережелері»;

15)    ҚР СТ ГОСТ Р 52017-2010 «Ғарыш аппараттары. Ғарыштық тәжірибе дайындау және өткізу тәртібі».

Жоғарыда аталған стандарттар 2011 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген.

  1. 2.    2010 жылы әзірленген ұлттық стандарттар

2010 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2010ж. 13.12. № 563-нқ бұйрығымен бекітілген: 

1)        ҚР СТ ИСО 15888-2010 «Деректер мен ақпараттар берудің ғарыштық жүйесі. Пішінделген стандарттық деректер блогы. Сілтемелер ортасы»;

2)        ҚР СТ ИСО 15889-2010 «Деректер мен ақпарат тапсырудың ғарыштық жүйелері. Деректерді сипаттау тілі. EAST спецификациясы»;

3)        ҚР СТ ИСО 15891-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Ғарыш байланысы хаттамасының спецификациясы. Желілік хаттама»;

4)        ҚР СТ ИСО 15893-2010 «Деректер мен ақпаратты берудің ғарыштық жүйелері. Ғарыштық байланыс хаттамасы спецификациясы. Тасымалдау хаттамасы»;

5)        ҚР СТ ИСО 15894-2010 «Деректер мен ақпарат берудің ғарыштық жүйелері. Ғарыштық байланыс хаттамасының спецификациясы. Файл хаттамасы»;

6)        ҚР СТ ИСО 21962- 2010 «Деректер мен ақпараттар берудің ғарыштық жүйесі. Ақпараттық объектінің сөздігіне арналған спецификациялар тілі. PVL синтаксисі»;

7)        ҚР СТ ИСО 22667- 2010  «Деректер және ақпараттарды ғарыштық беру жүйелері. Коммуникациялар. 1-әдістеме»;

8)        ҚР СТ ГОСТ Р 51143-2010 «Зымырандық-ғарыштық кешендердің старттық және техникалық кешендері. Сынауға және қабылдауға қойылатын жалпы талаптар»;

9)        ҚР СТ ГОСТ Р 51282-2010 «Зымырандық-ғарыштық кешендердің старттық және техникалық кешендерінің технологиялық жабдықтары. Жобалау және сынақ нормалары»;

10)    ҚР СТ ECSS Р-001В-2010 «Ғарыштық қызмет. Терминдер мен анықтамалар. Сөздік».

Жоғарыда аталған стандарттар 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген.

  1. 3.        «ҚазСтИн» РМК 2010 жылы ғарыш қызметі және навигация саласындағы мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ ТРМК төрағасының               2010 жылғы 6 желтоқсандағы № 546 бұйрығымен бекітілген:

1)        ҚР СТ ИСО 15864-2010 «Ғарыштық жүйелер. Ғарыштық кемелер, кіші жүйелер мен блоктарды сынаудың жалпы әдістері»;

2)        ҚР СТ ИСО 14624-2-2010 «Ғарыштық жүйелер. Материалдардың қауіпсіздігі және үйлесімділігі. 2-бөлім. Оқшауланудың лапылдануын анықтау»;

3)        ҚР СТ ИСО 14624-3-2010 «Ғарыштық жүйелер. Материалдардың қауіпсіздігі мен үйлесімділігі. 3-бөлім. Материалдар мен жөнделген бұйымдарды газсыздандыру өнімдерін анықтау»;

4)        ҚР СТ 2055-2010 «Жаһанды навигациялық спутниктік жүйе және жайғастырудың жаһанды жүйесі. Автокөлік үшін жеке қабылдағыш. Техникалық талаптар». ГОСТ Р 52456-2005 негізінде;  

5)        ҚР СТ 2056-2010 «Жаһанды навигациялық спутниктік жүйе және жайғастырудың жаһанды жүйесі. Дербес қабылдағыш. Техникалық талаптар». ГОСТ Р 52454-2005 негізінде;

6)        ҚР СТ ГОСТ Р 51794-2010 «Жаһанды навигациялық спутниктік жүйе және жайғастырудың жаһанды жүйесі. Координаттар жүйесі. Айқындалатын орындардың координаттарын түрлендіру әдістері».

Жоғарыда аталған стандарттар 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген.

  1. 4.    2011 жылы әзірленген ұлттық стандарттар.

2011 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2011ж. 16.11. № 620-нқ бұйрығымен бекітілген:

1)        ҚР СТ ECSS E-ST-70C-2011 «Ғарыш инжинирингі. Жер үсті жүйелері және пайдалану»;

2)        ҚР СТ ECSS E-ST-10C-2011 «Ғарыш инжинирингі. Ғарыштық әзірлемелер, жобалау. Жүйелік жобалау»;

3)        ҚР СТ ЕСSS E-ST-32-11C-2011 «Ғарыш инжинирингі. Модальдық зерттеулерді бағалау»;

4)        ҚР СТ ЕСSS Q-ST-60C-2011 «Ғарыш өнімдерінің кепілдігі. Электрлік және электрондық құрауыштар»;

5)        ҚР СТ ECSS E-ST-50C-2011 «Ғарыш инжинирингі. Байланыс құралдары»;

6)        ҚР СТ ЕСSS E-ST-32-10C-2011 «Ғарыш инжинирингі. Ғарыштық ұшуға арналған материалдың беріктігінің құрастырылымдық қоры»;

7)        ҚР СТ ECSS M-ST-60C-2011 «Ғарыштық жобаны басқару. Жұмыс құны мен графигін басқару»;

8)        ҚР СТ ECSS-Q-ST-20C-2011«Ғарыш өнімдерінің кепілдігі. Сапа кепілдігі»;

9)        ҚР СТ ИСО 14302–2011 «Ғарыштық жүйелер. Электрмагниттік үйлесімділікке қойылатын талаптар»;

10)    ҚР СТ ГОСТ Р 50907-2011 «Жақын навигацияның радиожүйелері. Терминдер мен анықтамалар».

Жоғарыда аталған стандарттар 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген.

  1. 5.    2012 жылы әзірленген ұлттық стандарттар.

2012 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2012ж. 08.10. № 450-нқ бұйрығымен бекітілген:

1)   ҚР СТ ECSS-E-ST-20C-2012 «Ғарыш инжинирингі. Электрондық және электр құрауыштар»;

2)   ҚР СТ ECSS-M-ST-10C-2012 «Ғарыш жобасы менеджменті. Жобаны жоспарлау және іске асыру».

3)   ҚР СТ ECSS-Q-ST-40C-2012 «Ғарыш өнімінің кепілдігі. Қауіпсіздік»;

4)   ҚР СТ ECSS-Q-ST-70C-2012 «Ғарыш өнімінің кепілдігі. Материалдар, механикалық бөлшектер және процестер»;

5)   ҚР СТ ECSS-Q-ST-80C-2012 «Ғарыш өнімінің кепілдігі. Программалық жабдықтама кепілдігі»;

6)   ҚР СТ ECSS-E-ST-10-06C-2012 «Ғарыш инжинирингі. Техникалық спецификация»;

7)   ҚР СТ ECSS-Q-ST-10С-2012 «Ғарыш өнімінің кепілдігі. Өнім кепілдігін басқару»;

8)   ҚР СТ ISO 15865-2012 «Ғарыш жүйелері. Біліктілікті бағалау»;

9)   ҚР СТ ECSS-S-ST-00C-2012 «ECSS жүйесі. Жалпы талаптар. Қолдану жөніндегі нұсқау»;

10)    ҚР СТ ECSS-Q-ST-10-09C-2012 «Ғарыш өнімінің кепілдігі. Сәйкессіздікті басқару жүйесі»;

11)    ҚР СТ ECSS-E-ST-32-08C-2012 «Ғарыш инжинирингі. Материалдар»;

12)    ҚР СТ ECSS-M-ST-80C-2012 «Ғарыш жобасының менеджменті. Қауіп-қатер менеджменті»;

13)    ҚР СТ ECSS-Q-20-07A-2012 «Ғарыш өнімдерінің кепілдігі. Сынақ орталықтары үшін сапа кепілдігі»;

14)    ҚР СТ ECSS-Q-ST-30C-2012 «Ғарыш өнімдерінің кепілдігі. Сенімділік»;

15)    ҚР СТ ECSS-E-ST-40C-2012 «Ғарыш инжинирингі. Бағдарламалық қамсыздандыруға қойылатын жалпы талаптар».

Жоғарыда аталған стандарттар 2013 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген.

  1. 6.    2013 жылы әзірленген ұлттық стандарттар.

2013 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2013ж. 31.07. № 403-нқ және 2013ж. 13.11. 526-нқ бұйрықтарымен бекітілген:

1)   ҚР СТ ECSS-Е-ST-35-06C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Ғарыш аппараты қозғалтқышының құрамдауышының тазалығы. Талаптар»;

2)   ҚР СТ ЕCSS-E-ST-35-10С-2013 «Ғарыш инжинирингі. Қозғалтқыш қондырғыларының сұйықтықтық құрамдауыштарының үйлесімділігін сынау»;

3)   ҚР СТ ECSS-Q-ST-70-11С-2013 «Ғарыш өнімінің кепілдемесі. Платаларды жеткізуге қойылатын талаптар»;

4)   ҚР СТ ECSS-E-ST-32-03C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Түпкі элементтік конструкция үлгілері»;

5)   ҚР СТ ECSS Q-ST-70-04C-2013 «Ғарыш өнімінің кепілдемесі. Ғарыш материалдарын, процестерді, механикалық бөлшектерді және түйіндерді бағалау үшін термикалық сынаулар»;

6)   ҚР СТ ГОСТ Р 52438-2013 «Географиялық ақпараттық жүйелер. Терминдер және анықтамалар»;

7)   ҚР СТ ECSS-E-ST-10-09C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Координаттардың базалық жүйесі»;

8)   ҚР СТ ECSS-M-ST-40C-2013 «Ғарыштық жоба менеджменті. Пішіндеме мен ақпаратты басқару»;

9)   ҚР СТ ECSS-E-ST-10-03C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Сынаулар»;

10)    ҚР СТ ECSS-E-ST-10-02C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Верификаттау»;

11)    ҚР СТ ECSS-Q-ST-10-04C-2013 «Ғарыш өнімінің кепілдемелігі. Бұйымдардың ауыспалылығын бақылау»;

12)    ҚР СТ ECSS-M-ST-70C-2013 «Ғарыш жобасының менеджменті. Ықпалдастырылған логикалық жобаны сүйемелдеу»;

13)    ҚР СТ ISO 21349-2013 «Ғарыштық жүйелер. Жобаларды сараптамадан өткізу»;

14)    ҚР СТ ISO 11893-2013 «Ғарыш жүйелері. Программалық менеджмент. Жобаны ұйымдастыру»;

15)    ҚР СТ ECSS-E-ST-33-01C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Тетіктер»;

16)    ҚР СТ ECSS-E-ST-32C-2013 «Ғарыш инжинирингі. Жалпы конструктивті талаптар».

Жоғарыда аталған стандарттар 2014 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енген.

Сонымен қатар, ҚР ИЖТМ ТРМК төрағасының 2013ж. 12.12. № 558-нқ бұйрығымен мынадай ұлттық стандарттар бекітілген:

1)   ҚР СТ 2434–2013 «Жаһанды навигациялық спутниктік жүйесі. Әртүрлі түзету жүйелері. Жалпы техникалық талаптар»; 

2)   ҚР СТ 2435–2013 «Жаһанды навигациялық спутниктік жүйесі. Өңірлік әртүрлі жүйелер. Техникалық талаптар. Сынау әдістері».

Жоғарыда аталған стандарттар 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген.

7. 2014 жылы әзірленген ұлттық стандарттар.

2014 жылға арналған Мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыс жоспарына сәйкес мынадай ұлттық стандарттар әзірленген және ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2014ж. 29.07. № 169-нқ бұйрығымен бекітілген:

1) ҚР СТ ИСО 19144-1-2014 «Географиялық ақпарат. Жіктелімдер. 1-бөлім. Жіктелімдердің құрылымы мен жүйесі»;

2) ҚР СТ ИСО 19111-2014 «Географиялық ақпарат. Координаталарға кеңістіктік байластыру»;

3) ҚР СТ ИСО 19129-2014 «Географиялық ақпарат. Суреттер туралы деректерді, географиялық байластырумен деректерді және көлемі туралы деректерді құру»;

4) ҚР СТ ИСО 19157-2014 «Географиялық ақпарат. Деректер сапасы»;

5) ҚР СТ ИСО 19115-2-2014 «Географиялық ақпарат. Метадеректер. 2-бөлім. Көріністердің деректерін және географиялық байластырумен деректерді кеңейту».

Жоғарыда аталған стандарттар 2015 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енетін болады.

Экологиялық қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы стандарттар:

1) ҚР СТ 17.0.0.01–2001 «Зымыран-ғарыш кешендерін пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігі. Терминдер және анықтамалар»;

2) ҚР СТ РК 17.0.0.02–2001 «Зымыран-ғарыш кешендерін пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігі. Зымыран-тасығыштардың құлау аудандарының экологиялық төлқұжаты»;

3) ҚР СТ 17.0.0.07–2002 «Табиғатты қорғау. Зымыран-ғарыш кешендерін пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігі. Ұшыру кешенінің экологиялық төлқұжаты».

Категория материал: 
09.02.2016